Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση το να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσες περισσότερες Γυναίκες γίνεται στην έρευνα ώστε να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στους ερευνητικούς πόρους. Η μεγάλη προσέλευση Γυναικών Ερευνητριών έδειξε ότι ο ΣΕΓΕ μπορεί να περάσει ένα  πολύ ισχυρό μήνυμα και να κάνει όλες τις γυναίκες ερευνήτριες να έρθουν κοντά του όπως και όλες τις γυναίκες που θέλουν να είναι ενεργές στην οικονομία. Έναν στόχο τον οποίο έχει ο Σύνδεσμος γενικότερα.”
 

ΛΙΝΑ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΓΕ