“Μία εξαιρετική πρωτοβουλία του ΣΕΓΕ. Γιατί ο κόσμος χρειάζεται όντως την επιστήμη και η επιστήμη χρειάζεται τις γυναίκες. Μας βοηθάει να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με νέα επιδοτούμενα προγράμματα που δεν τα γνωρίζαμε προκειμένου να υποστηριχτεί η έρευνα μας.”

ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ
HER_RESEARCH 2023