“Περιμένω να δω ευρηματικότητα. Περιμένω να δω καινοτομία. Περιμένω να δω Γυναίκες, νέες Ερευνήτριες οι οποίες βγαίνουν μπροστά με τις ιδέες τους προκειμένου να διεκδικήσουνε χρηματοδότηση. Περιμένω να δω νέες φρέσκες ιδέες.”  

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΜΠΑΛΛΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ HER_RESEARCH 2023