“Πολύ ενθαρρυντικό να βλέπεις αυτή την συμμετοχή των νέων ερευνητριών, υποψήφιες διδακτόρισες να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έρευνα. Παράλληλα φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κενό στη χρηματοδότηση από τα πανεπιστήμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό, που ο ΣΕΓΕ δημιουργεί αυτή την δυνατότητα στις Γυναίκες σταδιοδρομίας.”

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ – ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ HER_RESEARCH 2023